Wuběr rěčow:

Wjacerěčne internetowe prezentacije

Praksa pokaza, zo słuša k wuspěšnym internetowym wustupam wjele wjac, hač jednore zestajenje grafikow a tekstow. My móžemy na dołholětne nazhonjenja při zhotownjenju wjacerěčnych wirtuelnych prezentacijow zhladować a skićamy tohodla:

 • koncepciju
 • zwoprawdźenje
  | programěrowanje
  | grafiske wuhotowanje
  | redakciju a přełožk
 • administraciju
 • hladanje
  | wukubłanje
  | wužiwarsku pomoc (user help desk)
 • dalewuwiće
 • składowanje a wuwjedźenje internetowych prezentacijow (webhosting)
  | haćenjoswobodne a spěšne wuwjedźenje
  | kóždy čas powjetšomne wirtuelne słužby a
  | našaltowanje najwšelakorišich krajnospezifiskich domenow (TLD)

Nałožujemy-li dynamiske komponenty, dowěrjamy do ideje open source. Z tym so čas a kóšty wuwiwanja zakładnje wobmjezuja. Zasadźimy:

Adresa / Anschrift

radyserb net solutions
André Bulank / André Bulang
Běła hora / Bleichweg 6
01920 Miłoćicy / Miltitz

Kontakt

E-Mail: info[at]radyserb.net
Internet: https://radyserb.net
Telefon / Mobil: na naprašowanje / auf Anfrage

Kompetency / Kompetenzen

ORACLE, APEX, PL/SQL, SQL, VB.NET, Visual Basic for Applications, Microsoft Access, MySQL, TYPO3, TypoScript, HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, ASP, xt:commerce, Magento